PIKKU-FINLANDIA

Arkkitehdit: Jaakko Torvinen, Elli Hirvonen, Havu Järvelä
yhteistyössä Pekka Heikkinen ja Arkkitehdit NRT Oy.
Urakoitsija: FM-Haus Oy, urakoitsijan arkkitehti Arkitekturum Oy
Pinta-ala: 2674
Rakennusvuosi: 12/2021
Pastellimaalaukset: Torvinen, 2019
Visualisoinnit:Torvinen, Hirvonen, Järvelä, 2021

Pikku-Finlandia on Finlandia-talon väliaikainen puurakenteinen tapahtumakeskus. Pikku-Finlandia on Finlandia-talon perusparannuksen ajan Töölönlahdella, minkä jälkeen se on suunniteltu purettavaksi ja siirrettäväksi toisaalle Helsingissä, missä se muunnetaan kouluksi tai päiväkodiksi. Pikku-Finlandiassa on 95 mäntyä kantavina rakenteina, mitkä on valittu yksitellen Loviisan metsistä. Männyt on kaadettu niin, että oksat eivät ole vahingoittuneet ja kaarna on poistettu painepesurilla. Näin mäntyjen orgaaninen muoto on saatu säilytettyä osana arkkitehtuuria. Pikku-Finlandian suunnittelussa on tehty yhteistyötä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Aalto-yliopiston maisterivaiheen Rakennussuunnittelun ja Wood Programin yhteiselle suunnittelukurssille osallistui 18 maisterivaiheen opiskelijaa, joita ohjasivat professorit Pirjo Sanaksenaho ja Pekka Heikkinen. Suunnittelukurssi oli kaksivaiheinen opiskelijakilpailu. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki kurssille osallistuneet  laativat oman ehdotuksen, joista valittiin neljä työtä jatkokehitettäväksi ryhmissä. Jaakko Torvisen “Finlandia Forest” ehdotus oli yksi neljästä jatkoon valituista. Hänen kanssaan ehdotusta jatkokehittivät ryhmässä Elli Hirvonen, Havu Järvelä ja Stine Skott-Pedersen. “Finlandia Forest” ehdotus valittiin suunnittelukurssin päätteeksi voittajaksi ja toteutettavan rakennuksen suunnittelun lähtökohdaksi. Toteutuksen tarkemmat suunnitelmat on laatinut Torvinen, Hirvonen ja Järvelä yhteistyössä Pekka Heikkisen sekä koko Finlandia-talon perusparannuksen pääsuunnittelijan Arkkitehdit NRT Oy:n kanssa. Pikku-Finlandian urakoitsijaksi valittiin urakoitsijakilpailulla puurakenteisia tilaelementtejä valmistava FM-Haus Oy.

 

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/finlandia-talon-vaistotila-pikku-finlandia-kehitetty-yhteistyossa-wood-programin-ja

https://www.finlandiatalo.fi/fi/upea-pikku-finlandia-kohoaa-toolonlahden-rantaan-tapahtuma-ala-nousuun-koronan-jalkeisessa-ajassa/

https://www.sttinfo.fi/tiedote/finlandia-talo-palvelee-perusparannuksen-ajan-vaistotila-pikku-finlandian-hankesuunnitelma-paatoksentekoon?publisherId=60577852&releaseId=69872541

https://www.dezeen.com/2020/06/26/11-architecture-and-interior-projects-aalto-university-vdf-school-shows/